ურეკის წყალმომარაგება და კანალიზაცია

დაწყების დრო: 2014
დასრულების დრო:2019
დამკვეთი: შ.პ.ს. "საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია"