ენერგეტიკის, ჰიდროტექნიკური და მელიორაციული ობიექტების დაპროექტება და მშენებლობა; გვირაბების...
 
ამჟამად – 3 მიმდინარე და 15 დასრულებული პროექტი
 

2007 წლის დასაწყისში კომპანიაში დაიწყო ხარისხის მენეჯმენტის სისტემის საერთაშორისო სტანდარტის ISO 9001:2008 დანერგვა, რაც 2007 წლის სექტემბრის თვეში დასრულდა შ.პ.ს. "ფერი"–ს სერტიფიკატებით და კომპანიას მიეცა ISO 9001:2008 ხარისხის საერთაშორისო სერტიფიკატი.შპს “ფერი” დაფუძნებულია 1991 წელს. კომპანიის საქმიანობა ძირითადად ფოკუსირებულია ენერგეტიკული პროექტების ფართო სპექტრის სამშენებლო და სამონტაჟო სამუშაოების შესრულებაზე (მათ შორის რთულ რელიეფურ პირობებში), რომლებიც მოიცავს გვირაბებს, მისასვლელ გზებს, ჰიდროტექნიკურ ნაგებობებს, საოფისე და საცხოვრებელ შენობებს და სხვ. ასევე, კომპანიას გააჩნია მცირე და საშუალო სიმძლავრის ჰიდროენერგეტიკული პროექტების სრული მოცულობით განხორციელების გამოცდილება პროექტირების, მშენებლობის, დაკომპლექტების, მონტაჟისა და ექსპლუატაციის ჩათვლით. განვლილი ჩვიდმეტი წლის მანძილზე, კომპანიაში ჩამოყალიბდა...
2010 PERI. All Rights Reserved Created By HAPPY